1. Baggrund

Tønder har i kraft af den årlige folkemusik festival i mange år
udbudt en bred vifte af folkemusik, men naturligvis kun aktivt
hver sidsteweekend i August.
Hagge´s Musik Pub i Tønder har længe beriget byen med punktvise
tilbud om folkemusik, rock, jazz og blues året igennem. Musikforeninger har været et kendt fænomen i Tønder igennem mange år.
Sang- og korforeninger, en forening for udbredelsen af beat- og
rockmusik (Danmarks første) en jazzklub (Danmarks, på et tidspunkt største) den stadig aktive ”Noldes Nabo” og mange flere.
En mere permanent tilstedeværelse af en platform for udøvelse,
deltagelse og oplevelse af den traditionelle irske dans, sang og musik
i det sønderjyske endsige i Tønder, eksisterede imidlertid ikke.

De fem initiativtagere kaldte sig nu Tønder Session Scene.
Med partnerkredsen i ryggen, udarbejdede Tønder Session Scene (herefter TSS) en projektbeskrivelse, som dannede grundlag for en
ansøgning om penge fra det Dansk/Tyske organ Kulturbro.
Projektet begunstiges med midler til afholdelse af en række sessions
og danse workshops.4. En forening

Da den nævnte bevillingsperiode udløb havde TSS i mellemtiden formelt reorganiseret sig som en forening. Den havde på baggrund af det forgangne projekt foretaget nogle justeringer, der gjorde det muligt for
den at søge organet for Dansk/Tysk kultur fremme, ”Kulturdialog”, om nye midler til dens fortsatte virke.
Foreningen begunstiges med et tilskud af en sådan størrelse, at den over de næstfølgende to år, kunne afholde 8 danse workshops,- heraf er 2 i Sean Nós step dans og 6 i Setdancing. 2 instrument work shops i trad. irsk musik, på violin, fløjte, harmonika og klaver, samt 8 sessions.

Foreningens økonomiske samarbejde med ”Kulturdialog” udløber ved udgangen af 2013. Der arbejdes i øjeblikket på at sikre midler til TSS fortsatte virke.

Bestyrelsen består af:
formand Ulrike Matzen, Tønder, næstformand Klavs Vester, Tønder, kasserer Halvor Bogh, Tønder, medlem Alex Röeder, Husum, Tyskland,
medlem Damien Reynolds, Aarhus.
Foreningens revisor er Anker Hinze, Tønder.
5. Foreningens rolle i lokalmiljøet

Foreningen udbyder med sit primære virke, traditionelle irske danse- og musik workshops samt sessions af høj kvalitet året igennem i Tønder. Disse tilbud benyttes af deltagere såvel som tilskuere fra grænseegnen og er med til at styrke billedet af Tønder som en by med et varieret
kulturudbud. Foreningen synliggør de lokale sponsorer der bidrager med gevinster til lotterierne. I forbindelse med et weekend arrangement købes der typisk 30-40 sengepladser i Tønder.

6. Kunstnerisk profil

TSS har fra første færd valgt at bygge sit virke på nogle grundholdninger og nogle bevidste valg. Workshops i irsk dans skal ledsages af levende musik, leveret af kompetente, professionelle musikere, oftest fra Irland. Det kræver stor dygtighed og erfaring at kunne spille til dans. De irske/danske undervisere i dans og i musik er fagligt og didaktisk velfunderede, med mange års undervisningserfaring bag sig.

Foreningens holdning har været, at musik- og danseprofilen skal være høj og har derfor som udgangspunkt igennem helt forløbet i størst muligt omfang, valgt at anvende musikere og undervisere fra Irland. Den erfarne irske danseinstruktør Mairead Casey var efter sit første besøg i Tønder
begejstret for at opleve et så relativt højt kunstneriske niveau uden for Irland og roste TSS for ikke at være gået på kompromis med kvaliteten:

”What ever you do, don´t lower the quality of the music!”


2. Optakt

Idéen om at skabe et forum i nærværende regi for traditionel
irsk musik, sessions og dans i Tønder, tog for alvor form i 2010.
Forsøget havde egentlig været gjort i årene op til af
René Rasmussen og Halvor Bogh, som senere skulle blive medstiftere
af Tønder Session Scene.
René Rasmussen var aktiv udøver af irsk/skotsk traditionel sang i det dansk/ tyske orkester Painted Green og Halvor Bogh er
mangeårigt medlem af det grænseegns baserede irsk/skotske band
Drones and Bellows. Med det aktive irsk session, danse- og musikliv
syd for grænsen, ikke mindst i Kiel og Heide som reference,
prøvede de to at starte noget lignende i Tønder. Det blev til nogle sessions på Hagge’s Musik Pub, inden projektet af forskellige
grunde gik i sig selv igen.

I Danmark har især København og Aarhus haft et rigt traditionelt irsk session, koncert- og danse miljø der går mindst 30 år tilbage i tiden.
Ulrike Matzen og Klavs Vester flyttede efter mange år i dette miljø i Aarhus, i 2009 til Tønder. Ulrike Matzen som udøver af kvadrilledansen irish Setdancing og Klavs Vester som tidligere medlem af det irskspillende orkester Moving Cloud.

Den folkelige irske musik har længe været populær i Nordtyskland.
Et af de førende bands på denne scene er Ballynacally. Herfra kom guitaristen Dennis Werner.

Med ønsket om at genstarte og videreudvikle idéen om et levende
irsk sessionmiljø på Hagge’s Musik pub, aftalte H. Bogh, R. Rasmussen,
U. Matzen, K. Vester og D. Werner en række møder i 2009-10.

3. Projektet

På disse møder drøftedes mulighederne for og retningen på et nyt
projekt, og det første strandede forsøg evalueres.
Projektet fandt sin form ud fra følgende:

- Der var faktuelt en personkreds der havde den musikfaglige baggrund, traditions kendskab og netværk nord og syd for grænsen, samt motivationen til at sætte idéen i værk. Der var et spillested der gerne
ville lægge rum til. Der fandtes lignende tiltag i Hamborg, Kiel, Heide
og Aarhus, halvanden til to timers kørsel fra Tønder.

- Målet var at skabe et kvalitetstilbud om udøvelse, deltagelse og oplevelse af traditionel irsk sang, dans og musik i Tønder, samt at
styrke det musikalsk-sociale netværk, syd og nord for grænsen.

- Midlerne til at løse opgaven var, at den skulle løftes af flere skuldre
til gensidig sparring og støtte. Der skulle udarbejdes strategier for projektering, annoncering, indhold, økonomi, afvikling, dokumentation
og evaluering. Der skulle inddrages en bredere partnerkreds.
Projektet skulle løftes kvalitets- og indholdsmæssigt i forhold til det tidligere forsøg. Således skulle der hver gang engageres en danse-instruktør og to til tre kompetente musikere, der var vant til at
ledsage dans. Musikerne skulle ved den efterfølgende session
efter irsk model, være igangsættere og inspirere de øvrige deltagere,
samt sikre et vist musikalsk niveau. Dette gjorde ydermere begivenheden mere publikumsvenlig. Musikerne skulle typisk være professionelle irske musikere. Der skulle tilføres penge udefra.

- Resultatet blev, at de fem initiativtagere dannede en partnerkreds sammen med Tønder Festival, det tysk/danske orkester Painted Green, samt fotograf Matthias Ficthner, Niebüll.


Tak til følgende lokale sponsorer:

Hans Iversen, Det gamle apotek, Sportigan, Vibholm, Kræmmerhuset, AP Blomster, Zizzi, Imerco, Fri Cykler,
Feddersen, Zilo, Tops, Gaveboden, Christian X. Jefsens Boghandel & Zentralmarkt, Süderlügum.