Fakta

Traditionel irsk musik
Folkelig musik, hovedsageligt skrevet af nu glemte musikere og oftest videregivet fra instrument til øre, det vil sige i en social sammenhæng. Der skrives til stadighed musik ”ind i traditionen”, det vil sige musik
der nøje følger traditionel form og æstetik. Den videregives i dag i stigende grad via noder.
Sean Nós Dancing
Sean Nós betyder ”gammel stil” på Irsk. Dansen er principielt en solo dans, men ses ofte som parallel solodans, danset af flere der spiller op til hinanden i en ”dancing battle”. Der er mange improvi-satoriske momenter i dansen, som er en slags ”free style” svar til musikken. Dansen blev i efterkrigstiden en væsentlig del af grundlaget for Fred Astaire og Ginger Rogers amerikanske stil?
Setdancing (Setdans)
Kvadrille danse i 3 – 7 afdelinger eller figurer, der danses af otte dansere/fire par.
Dansene der oprindeligt var franske hofdanse, kom til Irland med irske soldater i engelsk krigstjeneste, efter Napoleons krigenes afslutning. Her blev den oprindelige musik erstattet af irske.
Danseformer
Sociale danse som Setdancing og Ceili dancing (rækkedanse). Pardanse som Waltz og Twostep. Solo danse som Sean Nós Dacing (med mange improviserede elementer), Setdance (koreograferede danse til
specifik musik) samt Stepdancing (koreograferet, ofte parallel solo dans som i Riverdance).
Battering (Steps for Sets)
Den væsentlige del af sætdansen er danseforløb som ”Little Christmas”, ”Advance – Retire” og ”Home”. Mange bevægelser er imidlertid ledsaget af rytmiske serier af ”steps” dvs. trampe lyde frembragt med fødderne. Dette fænomen kaldes ”Battering” eller ”Steps for Sets” Man kan også betragte det som rudimenter fra Sean Nós dansen.
Session
I rock og jazz sammenhænge kendt som en ”Jamsession”. En uformel musikalsk sammenkomst mellem musikere med den samme traditionelle irske musikalske reference. Den foregår eller opstår der hvor musikerne nu engang mødes. Man spiller med- og for hinanden. Ikke som en optræden, men som et møde mellem gamle og nye venner. En variation er den betalte session. Her betales et par musikere for at sikre en vis musikalsk kvalitet og kontinuitet. Fænomenet tiltrækker andre musikere.

Sean Nós Dancing 1. Sean Nós Dancing 2.  Setdancing 1.  Setdancing 2.
 
Brush/Broom Dancing 1. Brush/Broom Dancing 2.
Battering 1.
Battering 2.
Irish Dancing 1. Irish Dancing 2. "Riverdance" 1. "Riverdance" 2.